ločilo ločilo ločilo

Vavčer za certifikate kakovosti

V podjetju T. GLAVAN d.o.o. smo se specializirali za proizvodnjo malih in srednje velikih serij izdelkov – tuljav po specifikacijah naročnika in smo izredno prilagodljivi njihovim potrebam in zahtevam. Zaradi želje po povečanju svoje učinkovitosti dela in s tem naše konkurenčnosti smatramo, da potrebujemo za nadaljnje povečevanje obsega prodaje in normalen razvoj podjetja urejeno poslovanje podjetja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. S tem namenom smo pridobili sredstva za uvedbo tega standarda v okviru javnega poziva SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:
REVAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti
V okviru aktivnosti povezanih s pridobitvijo standarda ISO 9001:2015 planiramo realizacijo naslednjih aktivnosti:
  • pregled in prilagoditev poslovnih procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 s podporo izbranega zunanjega svetovalca - podjetje Antech d.o.o.
  • dokumentiranje procesov skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015
  • izvedbo notranje presoje
  • izvedbo zunanje presoje s strani certifikacijskega organa - SIQ
  • pridobitev certifikata ISO 9001:2015
Termin izvajanja projekta: 01.12.2021 do 31.10.2022
Za projekt bomo pridobili subvencionirana sredstva - odobrena sredstva s strani SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA v višini 5.688 €.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
T. GLAVAN d.o.o.
Navijanje tuljav
telefon: +386 59 024 173
mobi: +386 (0)41 582 343
tomaz.glavan@siol.net