Quality Policy

Za doseganje naših strateških ciljev smo vzpostavili naslednje ključne smernice delovanja:
  • sprejemanje izzivov in želja za izvajanje razvoja in proizvodnje navitih komponent vseh vrst za kupce, ki take izdelke potrebujejo
  • osredotočenost na zahteve in zadovoljstvo kupcev in potrebe trga
  • usmerjenost v iskanje najboljše rešitve za posameznega kupca z združevanjem vseh razpoložljivih resursov
  • partnerstvo s ključnimi kupci in dobavitelji in vključevanje vseh zainteresiranih strani v poslovno in strokovno rast
  • stalno učenje, spremljanje novih tehnologij in materialov za ponujanje najboljše rešitve kupcu
  • spremljanje dogajanja na tržišču iz vidika razširitve naše ponudbe - z razvojem podjetja želimo dodajati razširjen obseg servisa kupca
  • visoko produktivno in konkurenčno proizvajanje izdelkov navitih komponent vseh vrst z usmerjenostjo na kakovost
  • odličnost v poprodajnih storitvah
  • delovanje po principih ISO 9001:2015: voditeljstvo, odločanje na podlagi dejstev, projektni pristop in nenehno izboljševanje
certifikat 9001
certifikat 9001
T. GLAVAN d.o.o.
Winding coils
Phone: +386 59 024 173
Mobile: +386 (0)41 58 23 43
tomaz.glavan@siol.net